Pujada Ordino-Arcalís - 29,30/09/2017 i 01/10/2017

<< Públic

PROGRAMA HORARI

 

Data
Horari
Acte a realitzar
Lloc
Dilluns  01.08.2017
09:00
Publicació del Reglament Particular.
Obertura d’inscripcions.
Automòbil Club d’Andorra
www.pujadaandorra.com
Domingo  24.09.2017
19:00
Tancament d’inscripcions.
Automòbil Club d’Andorra
Dimarts  26.09.2017
19:00
Presentació Oficial de la Pujada.
Publicació de la Llista Oficial d’Inscrits.
Publicació hora verificació de cada participant.
Automòbil Club d’Andorra
Divendres  29.09.2017
15:30 a 20:00
Entrega de documentació.
Oficina Permanent
16:00 a 20:30
Verificacions Tècniques i marcatge pneumàtics.
Parc de verificacions
20:30
1ª Reunion dels Comissaris Esportius.
Oficina permanent
 
21:00
Publicació de la Llista Provisional de participants autoritzats a prendre part a la Prova.
Tauler d’avisos
Dissabte  30.09.2017
07:30 a 08:00
Entrega excepcional de Documentació.
Oficina permanent
07:40 a 08:10
Verificacions Tècniques i marcatge de pneumàtics excepcionals.
Parc de verificacions
08:00
tancament de carretera al trànsit.
CS-380
08:30
2ª Reunió dels Comissaris Esportius.
Oficina permanent
08:50
Inspecció definitiva de seguretat.
CS-380
09:00
Publicació de la Llista Oficial Definitiva de participants autoritzats a prendre part a la prova.
Tauler d’avisos
09:30
Inici Entrenaments Lliures (Warm-up)  Campionat d’Espanya i  Catalunya.
 
10:15
Entrenaments Lliures (Warm-up) Ch. France 2ème Div – VHC.
 
11:35
Inicio Entrenaments Oficials 1 Campionat d’Espanya i Catalunya.
 
12:20
Entrenaments Oficials 1 Ch. France 2ème Div. - VHC.
 
13:40
Inici Entrenaments Oficials 2 Campionat d’Espanya i Catalunya.
 
14:25
Entrenaments Oficials 2 Ch. France 2ème Div. -VHC.
 
15:45
Inici Carrera 1 Campionat d’Espanya i Catalunya.
 
16:20
Carrera 1 Ch. France 2ème Div. -VHC
 
17:00
3ª Reunió dels  Comissaris Esportius.
Oficina Permanent
17:35
Publicació Classificacions Oficials Provisionals Carrera 1
Tauler d’Avisos
18:05
Emissió Comunicat de Premsa
Sala de Premsa
 
Publicació Classificacions Oficials Definitives  Carrera 1. Tauler d’Avisos
Diumenge 11.09.2017
08:00
Tancament de carretera al trànsit.
CS-380
 
 
08:20
Inspecció definitiva de Seguretat.
 
09:00
Inici Entrenaments Oficials 3 Campionat d’Espanya i Catalunya.
 
09:45
Entrenaments Lliures (Warm up) Ch. France 2ème Div. –VHC.
 
10:50
Inici Carrera 2  Campionat d’Espanya i  Catalunya.
 
11:35
Carrera 2 Ch. France 2ème Div. - VHC.
 
12:55
Inici Carrera 3 Campionat d’Espanya i Catalunya.
 
13:40
Carrera 3  Ch. France 2ème Div. - VHC
 
13:40
4a Reunió dels Comisaris Esportius
Oficina permanent
14:30
Publicació Classificacions Oficials Provisionals Carreres 2 i 3.
Publicació  Classificació  Oficial  provisional General Scratch.
Tauler d’Avisos
15:00
Publicació Classificacions Oficials Definitives Carreres 1, 2 i 3.
Publicació Classificació  Oficial Definitiva General Scratch.
Tauler d’Avisos
www.pujaandorra.com
15:00
Entrega de trofeus
Oficina permanent
15:30
Obertura del Parc Tancat
  Parc Tancat
A continuació
Roda de Premsa i emissió Comunicat de Premsa.
Sala de Premsa| |